§1 Priser
De priser som gäller är de som anges på webbplatsen vid inköpstillfället. Hur lång giltighetstid har mitt start/körpaket? Start/körpaketets pris gäller i 12 månader. Efter det betalar man mellanskillnaden upp till dagens pris för det start/körtpaket man köpt (förutsatt att någon prishöjning skett). Ett start/körpaket som är äldre än två år anses dock vara förbrukat. Samtliga priser anges i svenska kronor och är styckpriser inklusive moms om inget annat anges..Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Ev. fraktkostnad tillkommer, se §3 – Leverans och frakt.

 

§2 Betalning
Betalningsmedel i e-handeln är följande: Swish, Visa, MasterCard, Resursbank (Delbetalning och Faktura). Din beställning levereras i regel inom 2-4 arbetsdagar. Vi samarbetar med Billecta

 

§3 Leverans och frakt
Vid leverans via post sänds dina varor normalt 2-4 dagar efter det att du har lagt din beställning. För varor som ej levereras över Internet tillämpar CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD:s enhetsfrakt på 79 kr per order. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

 

§4 Ej uthämtade varor
Om du beställt en vara och sedan väljer att inte hämta ut varan debiteras du 150 kr i administrationskostnader.
Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

 

§5 Ångerrätt och retur
1. Retur inom 14 dagar
Varor och tjänster kan returneras inom 14 dagar. Kund skall då meddela CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot eller tjänsten betalats. Meddelandet skall ske per e-post eller brev.
2. Returadress
Retur av vara skall ske till CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD, Kungsgatan 15, 302 45 Halmstad. Retur får inte ske mot postförskott.
3. Ångerrätt
För en beställd tjänst gäller inte ångerrätten om utförande av tjänsten påbörjats, T.ex. att du öppnat och godkänt villkoren i elevcentralens profil.
4. Varans skick vid retur
Returnerad vara skall vara i oanvänt och oskadat skick för att kunna returneras såvida inte varan förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till kund.
5. Kostnad vid retur.
Kostnad för retur av vara bekostas av kunden.
6. Avbeställning
Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon.

 

§6 Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar när du beställer en vara eller tjänst kommer att registreras och lagras elektroniskt och användas enbart för administration av din beställning. Läs gärna mer på https://www.citytrafikskolahalmstad.se/gdpr/

 

§7 Reklamation
Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer tillämpar vi STR:s reklamationspolicy.

 

§8 Tvist
Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy.

 

GDPR – Dataskyddsförordningen

 

Section