GDPR – Dataskyddsförordningen

 

Detta gäller som kund hos oss

 

CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD skyddar din integritet

 

Vi på CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

 

Så här behandlar CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD dina personuppgifter

 

CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kundrelation.

 

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn, foto, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

 

Vi kommer även använda de uppgifter vi har om dig för att administrera dina genomförda utbildningar så som AM-utbildning, Introduktionsutbildning, Riskutbildning del 1 och 2 till Transportstyrelsen samt dina kommande prov på Trafikverket.

 

Läs mer om CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD priser

 

Rätt att begära registerutdrag

 

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som CITY TRAFIKSKOLA HALMSTAD behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga, eller att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

 

En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad samt en kopia på godkänd ID-handling och skickas per post till:

 

”Registerutdrag”